Rola Doble Rodillo 4.0 toneladas Ammann

Doble Rodillo 4 Ton.